Giełda parafialna

o. Proboszcz poszukuje chętnych do pełnienia następujących funkcji (niektóre już są zajęte przez komórkowiczów):

Prowadzenie gabloty parafialnej: 1. Beata Łabuś, 2. wakat

Przygotowywanie informatorów parafialnych: 1. Renata Parchańska, 2. wakat

Rozdawanie informatorów po Mszach Św.: (zgłoszenia na bieżąco, można po mszy podejść do rozdającego ulotki kapłana i przejąć rolę)

Opieka nad gośćmi (przygotowanie poczęstunku, wręczanie kwiatów itp.): 1. Ewa Sawicka, 2. wakat, 3. wakat

Budowa żywej szopki: Agata Mikołajczyk, bez limitu osób

Kantorzy: bez limitu osób