Modlitwa Misja Kerygmat Biblia Służba PKE+ Formacja ludzka Wspólnota


Pragniemy Wam polecić książkę autorstwa Jose H. Prado Flores pt. "Jak Ewangelizować ochrzczonych". Znajdziemy w niej wiele praktycznych porad nt. metod ewangelizacji, z których na czoło wyłania się Świadectwo. Poniżej zamieszczamy fragmenty tej ciekawej lektury mówiące o tym, jak powinno być zbudowane dobre świadectwo.

Na każdym spotkaniu komórki modlimy się do Ducha Świętego, aby nas obdarzał swoimi darami.

Warto więc przypomnieć 7 darów Ducha Świętego:


Pewnie większość z nas przeżywa jakąś stratę. Zachęcamy do odpowiedzenia sobie na poniższe pytania, które przygotowała nasza koleżanka Ola Stuła (Ola prowadziła warsztat w tym temacie podczas wczasorekolekcji w Czerwiennym).

5 maja rozpoczęliśmy czas odnowy według słów św. Piotra wypowiedzianych w dzień Pięćdziesiątnicy: „Nawróćcie się a otrzymacie Ducha Świętego”.

Podkategorie

Pierwszy Poziom Formacji w PKE+

"Jak w zegarku"