Na każdym spotkaniu komórki modlimy się do Ducha Świętego, aby nas obdarzał swoimi darami.

Warto więc przypomnieć 7 darów Ducha Świętego:

 

  1. Dar Mądrości – by uznać, że Bóg jest miłością

  2. Dar Rozumu – by rozumieć prawdy wiary

  3. Dar Rady – by podejmować właściwe decyzje

  4. Dar Męstwa – by bronić wartości

  5. Dar Umiejętności – by dostrzegać Boga w świecie

  6. Dar Pobożności – by doskonalić relacje z Bogiem i ludźmi

  7. Dar Bojaźni Bożej – by być ufnym