5 maja rozpoczęliśmy czas odnowy według słów św. Piotra wypowiedzianych w dzień Pięćdziesiątnicy: „Nawróćcie się a otrzymacie Ducha Świętego”.

Oprócz nawracania się do pełni radości w pełnieniu woli Bożej celem tego czasu jest także przypomnienie sobie, czym są Parafialne Komórki Ewangelizacyjne i ugruntowanie naszej tożsamości oraz świętowanie swojego miejsca w Kościele. W związku z tym cztery kazania majowe i spotkania komórkowe poświęcone są tematom stanowiącym o istocie PKE. Tematy te są następujące:

1 – MAŁE GRUPY (KOMÓRKI) ,

2 – PARAFIA W OGNIU,

3 – ROZWÓJ OSOBISTY I WSPÓLNOTOWY,

4 – EWANGELIZACJA.

Zachęcam do cierpliwości (bo kazania są trochę dłuższe) i do zmierzenia się z zadaniami dodanymi do każdej konferencji-kazania. Owocami niech będą nawrócenie, radość i wzrost, o co się módlmy wspólnie. W tym czasie towarzyszą nam ważne wydarzenia w Kościele: uroczystość Zesłania Ducha Świętego (15 maja), rekolekcje w Mediolanie (19-22 maja), czuwanie Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze oraz grill dla nas i znajomych(21 maja), uroczystość św. Eugeniusza (20 maja), wieczór modlitewny w Tychach (4 czerwca) a wszystko zakończy odpust parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątek 3 czerwca wieczorem oraz festyn parafialny i dzień Koszutki 5 czerwca. Na początku czerwca (mam nadzieję, że 13.06 o godz. 19.00) spotkamy się na podsumowanie czasu odnowy. Niech Duch Święty wspiera, zapala i mobilizuje nas do odnowy i radości.

                                                                                                                     o. Bartosz Madejski OMI - proboszcz