• Świadectwo
  • OIKOS-Bomba
  • Przygarnianie

Posłuchaj przedmowy do kazania - o. Bartosz Madejski OMI
Posłuchaj kazania - o. Bartosz Madejski OMI (Ewangelizacja OIKOS)

Jak ewangelizować - o. Bartosz Madejski (rekolekcje - Korbielów)

*** Artykuł w budowie ***