Ewangelia wg św. Jana 20,19-23

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami.


Ewangelia wg św. Jana 10, 1-10

Jezus jest bramą owiec

 Jezus powiedział:

 «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».

 Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.

 Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości».

  

Kazanie: o. Sławomir Stawicki OMI

Pytanie pomocnicze do pogłębienia:
- Czy i jak odczuwam, że Jezus jest moim Pasterzem?
- Czy jestem wdzięczny(a) za drogę, którą Jezus mnie prowadzi?

 

 


Ewangelia wg św. Mateusza 21,1-11

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im:


Ewangelia wg św. Mateusza 28,16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon.


Ewangelia wg św. Łukasza 24, 13-35


Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy.


Ewangelia wg św. Jana 11,3-7.17.20-27.33b-45

Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz».


Ewangelia wg św. Jana 14,15-21

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.


Ewangelia wg św. Jana 20,19-31


Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami.


Ewangelia wg św. Jana 9,1.6-9.13-17.34-38

Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia.

Ewangelia wg św. Jana 14, 1-12

Jezus powiedział do swoich uczniów:


Ewangelia wg św. Jana 20,1-9

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.


Ewangelia wg św. Jana 4,5-15.19b-26.39a.40-42

Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu, Józefowi.