Ewangelia wg św. Jana 2, 1-11

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.

Ewangelia wg św. Łukasza 3,15-16,21-22

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich:

Ewangelia wg św. Mateusza 2,1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda,

Ewangelia wg św. Jana 1,1-18

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.

Ewangelia wg św. Łukasza  2,41-52

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy.

Ewangelia wg św. Łukasza  2,15-20

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie:

Ewangelia wg św. Łukasza  3,10-18

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?».

Ewangelia wg św. Łukasza 3,1-6

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara.

Ewangelia wg św. Łukasza 21,25-28.34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy.