Ewangelia wg św. Jana 1,35-42

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży».

Ewangelia wg św. Marka 1,7-11

Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

  

Kazanie formacyjne o adoracji na spotkanie komórki: o. Bartosz Madejski OMI + świadectwa liderów o adoracji

Pytanie pomocnicze do pogłębienia:
- Jak ja adoruję? Co mi pomaga w adoracji Pana Jezusa?

Kazanie niedzielne: o. Sławomir Matoryn OMI

Dodatek: Kazanie o adoracji z 6.01.2021 - o. Sławomir Stawicki OMI

 

Ewangelia wg św. Jana 1,1-18

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.

Ewangelia wg św. Łukasza 2,22.39-40

Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu.

Ewangelia wg św. Marka 1,1-8
 
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja.


Ewangelia wg św. Marka 1,1-8

 Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię.

Ewangelia wg św. Marka 1,1-8

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym.

Ewangelia wg św. Marka 13,33-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie.


Ewangelia wg św. Mateusza 25,31-46

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały.