Ewangelia wg św. Łukasza 23,35-43

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym».

Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie». Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski». Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».

Posłuchaj kazania - dk. Piotr Malczewski OMI


KAZANIE FORMACYJNE NA SPOTKANIE KOMÓRKI:

Posłuchaj przedmowy do kazania - o. Bartosz Madejski OMI
Posłuchaj kazania - o. Bartosz Madejski OMI (Ewangelizacja OIKOS)

Pytanie pomocnicze do pogłębienia:
- Moje OIKOS, szukam w nim dobrych łotrów (ćwiczenie z tabelką)