Ewangelia wg św. Mateusza 4,12-17

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei.

Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło». Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Posłuchaj kazania - o. Sławomir Matoryn OMI

Propozycja pytania pomocniczego do pogłębienia:
- Ile jest dla mnie warte Słowo Boże?