Ewangelia wg św. Mateusza 13, 44-52

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

  

Kazanie: o. Piotr Prauzner - Bechcicki OMI

Pytanie pomocnicze do pogłębienia:
- Co do mnie szczególnie trafiło z kazania lub ewangelii?