Ewangelia wg św. Mateusza 22,34-40

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał, wystawiając Go na próbę:

«Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?». On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

  

Kazanie: o. Mateusz Włosiński OFMCap

Pytanie pomocnicze do pogłębienia:
- Jaki jest mój radykalizm w wierze i w miłości do bliźniego? Co mi pomaga a co przeszkadza być radykalnym?