Ewangelia wg św. Marka 1,12-15

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!».

 
  

Kazanie niedzielne: o. Bartosz Madejski OMI

Pytania pomocnicze do pogłębienia:
- Czy wspieram Kościół w jego problemach? W jaki sposób - modlitwą? inaczej?