Ewangelia wg św. Łukasza  2,15-20

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie:

Ewangelia wg św. Łukasza  3,10-18

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?».

Ewangelia wg św. Łukasza 3,1-6

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara.

Ewangelia wg św. Łukasza 21,25-28.34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy.

Ewangelia wg św. Jana 18,33b-37

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?».

Ewangelia wg św. Marka 13,24-32

Jezus powiedział do swoich uczniów: «W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie” zostaną wstrząśnięte.

Ewangelia wg św. Marka 12,41-44

Jezus, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony.

Ewangelia wg św. Marka 12,28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?».

Ewangelia wg św. Marka 10,46b-52

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze.