Ewangelia wg św. Jana 3,14-21

Jezus powiedział do Nikodema: «Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

Ewangelia wg św. Marka 9,2-10

 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich.

Ewangelia wg św. Marka 1,12-15

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.

Ewangelia wg św. Marka 1,40-45

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić».

Ewangelia wg św. Marka 1,29-39

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja.

Ewangelia wg św. Marka 1,21-28

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał.

Ewangelia wg św. Marka 1,14-20

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą.

Ewangelia wg św. Jana 1,35-42

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży».

Ewangelia wg św. Marka 1,7-11

Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

  

Kazanie formacyjne o adoracji na spotkanie komórki: o. Bartosz Madejski OMI + świadectwa liderów o adoracji

Pytanie pomocnicze do pogłębienia:
- Jak ja adoruję? Co mi pomaga w adoracji Pana Jezusa?

Kazanie niedzielne: o. Sławomir Matoryn OMI

Dodatek: Kazanie o adoracji z 6.01.2021 - o. Sławomir Stawicki OMI