Ewangelia wg św. Łukasza 6, 27-38

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół;

Ewangelia wg św. Łukasza 5, 1-11

Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci.

Ewangelia wg św. Łukasza 4,21-30

 Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».

Ewangelia wg św. Łukasza 1,1-4; 4. 14-21)

 Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa.

Ewangelia wg św. Jana 2, 1-11

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.

Ewangelia wg św. Łukasza 3,15-16,21-22

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich:

Ewangelia wg św. Mateusza 2,1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda,

Ewangelia wg św. Jana 1,1-18

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.

Ewangelia wg św. Łukasza  2,41-52

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy.