Pandemia zamieszała z naszymi parafialnymi misjami. Zostały przeniesione na kolejny rok, przez który będziemy się do niego solidnie przygotowywać.


W dniach 8-11 marca 2020 przeżywamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne.


W dniach 6-8 marca 2020 przebywał w naszej parafii ks. biskup Marek Szkudło - w ramach wizytacji duszpasterskiej.

W dniach 16-18 lutego 2020 odbywają się w naszej parafii rekolekcje, które prowadzi o. Marcin Szafors OMI.


W dniach 1-4 grudnia 2019 odbyły się w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Równocześnie były to rekolekcje uświetniające obchody jubileuszu 80-lecia istnienia parafii.