Pandemia zamieszała z naszymi parafialnymi misjami. Zostały przeniesione na kolejny rok, przez który będziemy się do niego solidnie przygotowywać.

W miejsce tegorocznych misji odbywają się 4-dniowe rekolekcje przedmisyjne prowadzone, podobnie jak ostatnie rekolekcje adwentowe, przez 4 różnych kaznodziejów, każdego dnia przez innego.

Zachęcamy do posłuchania zamieszczonych poniżej nauk rekolekcyjnych.

  

Niedziela, 5.10.2020: br. Łukasz Dmowski, prowincjał zakonu bonifratrów.

Poniedziałek, 6.10.2020: ks. Ryszard Nowak – proboszcz z Rudy Śląskiej-Orzegowa

Wtorek, 7.10.2020: o. Krzysztof Koślik OMI – misjonarz z Madagaskaru

Środa, 8.10.2020: ks. Jacek Plech – proboszcz z Katowic-Podlesia (fragment)