Panie, niezmierzony w miłosierdziu swoim, oddaję Ci się w opiekę (razem z całą moją rodziną), polecam się Twojemu miłosierdziu we wszystkim, co we mnie słabe, złe, niedoskonałe, grzeszne. W Tobie cała moja nadzieja. Modlę się, abym nigdy w Ciebie nie zwątpiła, Ty mnie prowadź, osłaniaj przed złem, nie opuszczaj mnie, bądź przy mnie w każdym czasie, a zwłaszcza w godzinę śmierci.

Amen.