(Dziesiątki jak na Różańcu)

Wstęp

Bądź pozdrowiony Józefie Święty łaskami Bożymi napełniony, Pan z Tobą - błogosławionyś Ty między sługami Bożymi i błogosławiony Syn Twój imieniem - Jezus. 

Święty Józefie Ojcze i Opiekunie Wcielonego Boga - módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga.....itd. Ojcze Nasz......itd. Zdrowaś Maryjo......itd.

Na dużych paciorkach

Szczęśliwy kto sobie Patrona Józefa ma za Opiekuna, niechaj się niczego nie boi, bo Św. Józef przy nim stoi, nie zginie. Józefie Święty ratuj nas, w życiu, w śmierci, w każdy czas.

Na małych paciorkach

Józefie Święty Patronie, ku prośbom moim się skłoń. Do Ciebie wznoszę swe dłonie opieką swoją mnie chroń.

Na zakończenie

Jezu, Maryjo, Józefie Święty Wam oddaję serce, ciało i duszę moją.

Jezu, Maryjo, Józefie Święty bądźcie ze mną przy skonaniu.

Jezu, Maryjo, Józefie Święty niech w obecności Waszej dusza moja z ciała wyjdzie.

Amen.