Po ponad 3 latach działania, pora na zrobienie podsumowania naszego dotychczasowego uczestnictwa w Ruchu Komórkowym.

Posłuchajmy zachęty (instrukcji) o. Bartosza a potem spróbujmy sobie odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Co mi pomaga/przeszkadza w naszym spotkaniu komórki, by bardziej doświadczyć Boga?
2. Do konkretnych osób skierowane PODZIĘKOWANIA i UWAGI-PROŚBY...
3. Wspólne z kapłanem rozeznawanie, co znaczy dla nas naszej komórki wezwanie Jezusa: PÓJDZCIE ZA MNĄ. Zostawiamy jak jest czy coś zmieniamy?

Będziemy na ten temat rozmawiać na jednym z kolejnych spotkań - w takim spotkaniu weźmie udział o. Bartosz. Termin dla każdej komórki będzie ustalony i podany z małym wyprzedzeniem.