Jezu, jedyny Pasterzu Twojej owczarni,
Ty, który wezwałeś nas wszystkich, aby uczynić nas rybakami ludzi,
spraw, abyśmy stali się odpowiedzialni za misję, nam powierzoną.
Otwórz nam horyzonty całego świata,
spraw, byśmy potrafili usłyszeć nieme błagania wielu braci, którzy w ciemnościach Ciebie szukają,
prosząc o światło prawdy i gorącą miłość.
Poprzez Twoją drogocenną Krew, wylaną za nas i dla zbawienia wszystkich,
pozwól nam odpowiedzieć na Twoje wezwanie w taki sposób,
abyśmy mogli Ci ofiarować cały świat zewangelizowany.
Błagamy Cię o to za wstawiennictwem Maryi, Twojej i naszej Matki,
której zawierzamy tę naszą modlitwę.
Amen.