W sobotę 28 listopada 2020 przeżywaliśmy adwentowy dzień skupienia pod hasłem Parafia w Ogniu.

Spotkanie odbyło się hybrydowo (w domu parafialnym i kościele oraz online). W części warsztatowej wzięły udział 22 osoby (dodatkowo przynajmniej kilka osób uczestniczyło wyłącznie w części 'kościelnej', osobiście lub przez stronę www.koszutka.pl.)

Rozpoczęliśmy tradycyjnie Mszą Św. w intencji komórek o godzinie 8:00. Następnie po krótkiej przerwie na połączenie i przysłowiową kawę (w domu parafialnym lub własnym) ok. 9:20 pomodliliśmy się wspólnie i wysłuchaliśmy ciekawej konferencji o. Bartosza na temat charyzmatu PKE oraz o tym, jak się odnajdywać w obecnej, trudnej sytuacji oraz w zalewie wielu, często sprzecznych i nie zawsze zgodnych z nauką Kościoła informacji, które docierają do nas głównie z Internetu. Konferencja się 'nieco' przedłużyła w stosunku do planu, ale raczej nikomu to nie przeszkadzało :) 

 

Po konferencji tradycyjnie dzieliliśmy się w grupkach swoim przeżywaniem tematów poruszonych w konferencji.

Kolejnym punktem programu było świadectwo naszego lidera, Andrzeja, w którym mogliśmy usłyszeć o jego drodze nawrócenia.

Dopełnieniem dnia skupienia była adoracja Najśw. Sakramentu w kościele.

Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali przygotowane specjalnie dla nas książeczki zawierające materiały pomocne dla naszego funkcjonowania we wspólnocie komórkowej (m. in. statut Ruchu Komórkowego i skrypt Parafia w Ogniu). Książeczki są też dostępne u liderów i o. Bartosza.

Zebrane materiały:
Konferencja o. Bartosza
Świadectwo Andrzeja Lwowskiego